Tất cả những thay đổi về cơ thể và tâm lý mẹ cần biết tháng thứ 10

Mang thai tháng 10? Nghe có vẻ hơi chút “ngược đời” nhưng điều này hoàn toàn có cơ sở. Trong tháng thứ 10 của thai kỳ, mẹ và bé sẽ có những thay đổi như thế nào? Cùng bổ sung...