Hiện nay, nhờ vào sự tăng trưởng của y học, bệnh đái đường tuýp 1 đề cập riêng và bệnh đái tháo đường đề cập chung đã bớt nguy hiểm hơn với bệnh nhân. Theo các chuyên gia, bệnh nhân...